Korisničke uloge u WordPressu

WordPress ima unaprijed definirane korisničke uloge: Administrator, Urednik, Suradnik i Pretplatnik. Svaka uloga registriranih korisnika dopušta obavljanje nekih zadataka. Na primjer, korisnička uloga pretplatnika ima samo mogućnost čitanja, dok suradnik ima više mogućnosti, poput čitanja ili uređivanja objava. Što kad trebate dodati novog korisnika u WordPress i dodijeliti mu prilagođenu korisničku ulogu? U ovoj objavi saznajte kako dodati nove korisnike s prilagođenim ulogama u WordPress-u.

Dodavanje novih korisnika s prilagođenim ulogama u WordPress

Pretpostavimo da želite dodati korisnika koji može samo uređivati objave i čitati, ali u ovim unaprijed definiranim ulogama koje smo naveli nema uloge korisnika koji može samo to. Kako to riješiti?

Svakoj postojećoj ulozi možete dodati još mogućnosti pomoću add_cap(); funkcije, ali bolje je stvoriti novu prilagođenu korisničku ulogu dodjeljivanjem mogućnosti prema potrebi. Za dodavanje novih korisnika s prilagođenim ulogama postoje dva načina, upotrebom WP dodatka ili dodavanjem prilagođenog koda.

WP plugin za dodavanje prilagođene korisničke uloge

Ako vam je PHP programski jezik nepoznat, bolje je ne dirati ga i za dodavanje novih korisnika i dodjeljivanje uloga poslužiti se WordPress dodatkom. Da biste dodali novog korisnika s prilagođenom ulogom požete upotrijebiti WP dodatak „Members – Membership & user role editor plugin“, jedan od popularnijih dodataka za upravljanje korisnicima i ulogama u WordPress-u.

Dodavanje prilagođene uloge korisnika uz plugin

  1. Nakon instaliranja i aktiviranja dodatka idite na WP admin -> Korisnici -> Dodaj novu ulogu
  2. Unesite naziv uloge
  3. Odaberite mogućnosti za novu korisničku ulogu
  4. Kliknite gumb „Dodaj ulogu“

I to je sve! Sada možete kreirati korisničke račune svojim suradnicima, kolegama i sl. te im dodijeliti uloge na stranici koje im pripadaju, a možete i dodati nove mogućnosti za zadanu korisničku ulogu novih korisnika koji se prijavljuju u WordPress ako za to imate potrebe.

U samo nekoliko koraka nova korisnička uloga dodana je uz pomoć plugin-a, a sad pogledajmo kako to isto možete napraviti upotrebom PHP koda.

Prilagođene korisničke uloge u WordPressu

Kako ručno dodati prilagođene korisničke uloge u WordPress

WordPress je najkorišteniji CMS sustav na svijetu, a popularan je zbog mogućnosti prilagođavanja svojim potrebama, a među njima je i ova mogućnost kreiranja prilagođenih uloga korisnika pomoću funkcije add_role();

U add_role(); funkciji su tri parametra:

add_role( $role, $display_name, $capabilities );

  • $role (string) (obavezno): Ime uloge
  • $display_name (string) (obavezno): Ime koje će se prikazati
  • $capabilities (array) (izborno): Mogućnosti koje dodjeljujemo korisničkoj ulozi

Kreirajmo za primjer korisničku ulogu pod nazivom „Prilagođeni uređivač“ s mogućnostima čitanja i uređivanja objava. Na kraju functions.php datoteke dodajte sljedeći kod:

add_role ( 'custom_editor', __ ('Custom Editor'), array ( 'read' => true, // true dopušta ovu sposobnost 'edit_posts' => true, ) );

Spremite datoteku i idite na Postavke -> Općenito. Novu korisničku ulogu možete vidjeti na popisu „Zadana uloga novog korisnika“. Dakle, isti posao obavili smo kao uz pomoć plugin-a te sada možete dodavati nove korisnike i dodjeljivati im prilagođene korisničke uloge.