Grafički dizajn

Grafički dizajn

 

Grafički dizajn datira iz doba egipatskih hijeroglifa do najmanje 17.000 godina starih pećinskih slika. Grafički dizajn je pojam koji je nastao u tiskanoj industriji 1920-ih. Obuhvaća dizajn logotipa, vizitki, odnosno vizualnog identiteta i dizajn ostalih vizuala poput letaka, plakata, ilustracija itd. Drugim riječima, grafički dizajneri privlače pažnju pomoću slika, boja i tipografije uz dizajnersko oblikovanje sadržaja.

 

Primjere grafičkog dizajna možemo vidjeti svuda oko nas. Nalazimo ih na ulici, u poštanskom sandučiću, na stranicama bilo kojega časopisa ili knjige, na ambalažama raznih proizvoda, plakatima, prometnim znakovima i web stranicama. Grafički dizajn toliko prožima našu svakodnevnicu da zapravo nismo ni svjesni njegove uloge u svim područjima našega života.

 

Površno shvaćanje profesije

 

Kada spomenemo grafički dizajn mnogi, pa tako i naručitelji, imaju površnu predodžbu o tome što i kako bi se trebalo raditi. Mnogi od njih angažiraju dizajnera te mu govore gdje smjestiti i kako urediti sadržaj, koji font koristiti itd. Mišljenja su da grafički dizajner treba samo malo „poriktati“ sadržaj da bi to izgledalo prihvatljivo. 

Tu svi griješe, jer posao grafičkog dizajna trebalo bi prepustiti dizajneru. Naravno da se želje klijenata uzimaju u obzir, ali te želje i ideje klijenata često ne treba doslovno prenijeti u dizajn jer u pravilu, dizajn ne ispadne najbolje kada dizajner nema umjetničku slobodu već crta pod komandom klijenta.

 

Posao dizajnera je vrlo kompleksan i odgovoran

 

Posao grafičkog dizajna je kompleksan i nije vezan samo uz estetski doživljaj. Grafički dizajner je odgovoran za cijeli proces vizualne artikulacije. Grafičkim dizajnom nazivamo sam proces koji uključuje istraživanje, analizu, planiranje i na kraju vidljivi rezultat toga rada. Kako živimo u vremenu gdje smo okruženi sa mnoštvom reklama za razne usluge ili proizvode, grafički dizajn je postao značajan segment kulture i ekonomije razvijenih zemalja. Dobar dizajn povećava vrijednost, motivira potencijalne korisnike ili kupce te utječe na javnu percepciju tvrtke, proizvoda ili usluge. Dizajnom prenosimo poruku o proizvodu ili usluzi, njime izazivamo interes, uvjeravamo ili nagovaramo.

 

Definicija grafičkog dizajna

 

Grafički dizajn je intelektualna, tehnička i kreativna aktivnost koja se bavi organizacijom i metodama prezentacije vizualnih rješenja. Takva definicija usmjerena je na složeni dizajnerski proces, a ne na proizvod toga procesa što je najčešći nesporazum i uobičajeno površno shvaćanje grafičkog dizajna.

 

Grafički dizajn - dizajneri

 

Izraz „grafički dizajn“ je donedavno bio vezan uz tiskarsku tehnologiju. Sa digitalnom revolucijom grafički dizajn izlazi iz tih okvira te se širi izvan grafike, a kompetencije grafičkog dizajnera prerastaju sam naziv zanimanja. Većim dijelom 20. stoljeća grafički dizajner bio je u sjeni poruke koju prenosi. U kontekstu današnjih socijalnih i kulturnih odnosa te razvoja novih komunikacijskih tehnologija definicija grafičkog dizajna postaje ograničavajuća. Grafički dizajner više nije odgovoran samo za formalni završetak proizvoda, tako da je vrlo vjerojatno da će se sam naziv zanimanja kroz neko određeno vrijeme morati mijenjati.

 

 

Zašto je grafički dizajn važan?

 

Kao što sam i napisao na početku, dizajn je doista svuda oko nas i čini život jednostavnijim, lakšim i boljim.  Svi ćemo se složiti kako dobro dizajnirani znakovi pravilno usmjeravaju, kako je čitanje knjiga ili časopisa puno jednostavnije ako je tipografija dobra i sadržaj dobro posložen u odnosu na slike. Trebamo shvatiti da dizajn nije samo konstrukcija grafike, proizvoda ili usluge, već sredstvo koje potiče ljude da djeluju, da ostvare svoje želje i zadovolje svoje potrebe. 

 

Mnoge tvrtke su već shvatile da grafički dizajn nije samo trošak već investicija koja će pridodati vrijednost proizvodu, povećati prodaju i poboljšati status na tržištu. Danas kada smo okruženi proizvodima grafičkog dizajna, vidimo da dizajneri imaju mogućnost doprijeti do velikoga broja ljudi te im fokusirati pažnju, utjecati na stavove, pomoći u podizanju svijesti itd. Zašto onda ne uložiti u svoj vizualni identitet tvrtke ili proizvoda i stvoriti vlastiti brand. Dodajmo tome novu web stranicu koja je dobro optimizirana i samo vam je nebo granica.

 

Trebate dizajn vizualnog identiteta?

Na dobrom ste mjestu, javite se!

Povezane objave