Plugin za dvojno iskazivanje cijena i najniže cijene unatrag 30 dana

Plugin za automatsku konverziju cijena iz kune u euro

Jednostavan Woocommerce plugin za automatsku konverziju cijena u web shopu, promjenu valute i dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama u web shopu

Obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima počinje 5. rujna 2022. godine i traje do 31. prosinca 2023. i to je ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura. Osim toga, važna nam je još jedna promjena u Zakonu o potrošačima koja vlasnike internet trgovina obvezuje i na isticanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana prije početka sniženja.

U ovoj objavi saznajte:

 • na koji način je potrebno prilagoditi web shop za dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima
 • na koji način je potrebno istaknuti najnižu cijenu unatrag 30 dana.

Što podrazumijeva dvojno iskazivanje cijena?

Tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja cijena, web shop je potrebno prilagoditi odnosno omogućiti prikaz dvostruke cijene u kunama i eurima na svim pozicijama na kojima se cijena prikazuje pa čak i tijekom naplate i konačno, na računu.

Pritom cijene roba i usluga iskazane u kunama i eurima moraju biti jasno istaknute i čitljive te iskazane na način koji potrošača ne će dovesti u zabludu. Važno je da potrošač razumije kojoj robi ili usluzi cijena iskazana u eurima i kunama pripada.

Dvojno iskazivanje cijena u internet trgovini obuhvaća:

 • Dvojno iskazivanje cijena na početnoj stranici, ali samo u slučajevima kada tu robu potrošač može naručiti odnosno spremiti u košaricu.

 • Dvojno iskazivanje cijena na stranici proizvoda, ali samo u slučaju kada se proizvod može kupiti. Ako je riječ o informativnom prikazu proizvoda bez mogućnosti kupnje, nije potrebno isticati cijenu.

 • Dvojno iskazivanje cijena na povezanim ili predloženim proizvodima koji se mogu ponuditi kupcu prilikom kupovine ili pregledavanja internet trgovine.

 • Cijenu u kunama i eurima nužno je istaknuti i u ukupnom iznosu košarice, pri završetku kupnje, na potvrdi narudžbe i ukupnom iznosu na računu.

Dvojno iskazivanje cijena nije obavezno samo za web shop, naravno. Cijena u eurima i kunama morat će biti istaknuta i na cjenicima i svim ostalim promotivnim materijalima na kojima uz proizvod stoji istaknuta i cijena.

Plugin za automatsku konverziju cijena iz kune u euro

Jednostavan Woocommerce plugin za automatsku konverziju cijena u web shopu, promjenu valute i dvojno iskazivanje cijena

Konverzija kune u euro

Konverzija cijena iz kune u euro propisana je Uredbom vijeća EU-a pa se prema tome cijene preračunavaju iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kn.

Fiksni tečaj konverzije

Zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije na dvije decimalne znamenke nije dopušteno. Preračunate cijene iz kune u euro mogu se zaokružiti na najbliži cent tek nakon što se preračunaju primjenom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kn.

Dvojno iskazivanje cijena i isticanje najniže cijene unatrag 30 dana

Plugin za iskazivanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana

Naš WordPress plugin za iskazivanje najniže cijene sprema sve promjene cijena i iskazuje najnižu u zadnjih 30 dana

Najniža cijena proizvoda unatrag 30 dana

Od 28. svibnja 2022.  prema novom Zakonu o zaštiti potrošača, internet trgovine je potrebno prilagoditi za iskazivanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana od početka sniženja, rasprodaje ili akcije. Iskazivanje najniže cijene unatrag 30 dana obavezno je i za prodaju robe s greškom.

Namjera ovog Zakona je dodatno zaštiti potrošače od nepoštenih trgovačkih praksi i jasnije informirati kupca u slučajevima kada postoji više aktualnih cijena, primjerice za različite oblike plaćanja koje kupca mogu dovesti u zabludu.

Prema novom Zakonu trgovci su u svojim internet trgovinama dužni u slučaju posebnih oblika prodaje kao što su sniženja, akcije i rasprodaje istaknuti najnižu prodajnu cijenu unatrag 30 dana od dana početka posebnog oblika prodaje.

Osim snižene cijene i najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana prije sniženja ne smiju se isticati druge cijene.

Dodatne obveze trgovca

Osim isticanja najniže cijene unatrag 30 dana trgovci su u svojim internet trgovinama dužni pridržavati se još nekih pravila.

 • Jasno informirati kupca o uvjetima poslovanja i politici privatnosti.
 • Istaknuti opis proizvoda, cijenu (s uključenim PDV-om), proizvođača ili uvoznika i troškove dostave (ako ih ima).
 • Primjenjivati GDPR i omogućiti upravljanje kolačićima i informacije o kolačićima.
 • Istaknuti podatke za kontakt trgovca.
 • Istaknuti poveznicu na europsku platformu za rješavanje sporova i podatke o nadležnom tijelu za alternativno rješavanje sporova.
 • Na kraju procesa kupnje istaknuti da se radi o kupnji s obvezom plaćanja.

Način isticanja najniže cijene u zadnjih 30 dana

Iako se veći dio Zakona odnosi na opće uvjete poslovanja, neke od izmjena Zakona sigurno će utjecati na dizajn web shopa.

Ipak, treba moći na lijep i jasan način postaviti dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima, a ako je proizvod snižen još istaknuti i aktualnu cijenu i najnižu cijenu u zadnjih 30 dana.

Gdje treba istaknuti najnižu cijenu proizvoda?

 • Najnižu cijenu proizvoda u posljednjih 30 dana od početka sniženja potrebno je istaknuti samo na stranici proizvoda.
 • Proizvodu na akciji više ne smije biti istaknuta redovna cijena pa prekrižena i ispod nje akcijska cijena. Od sada, potrebno je istaknuti samo aktualnu akcijsku cijenu i najnižu cijenu tog proizvoda u zadnjih 30 dana bez obzira na to kolika je bila i je li akcijska ili redovna cijena.

Plugin za iskazivanje najniže cijene proizvoda unatrag 30 dana

Naš WordPress plugin za iskazivanje najniže cijene sprema sve promjene cijena i iskazuje najnižu u zadnjih 30 dana