Najčešće skraćenice u web develeopmentu

Web development i SEO su područja u stalnom razvoju, a s njima dolaze i nove tehnologije i pristupi. Kako bi se uspješno nosili s tim brzim promjenama, potrebno je biti upoznat s mnogim pojmovima i terminima. Međutim, ponekad se može teško snaći u moru skraćenica koje se koriste u ovom poslu. Zbog toga smo se odlučili sastaviti vodič s najčešće korištenim skraćenicama u web developmentu i SEO-u. Ove skraćenice će vam se često pojavljivati u člancima, dokumentima i u razgovorima s kolegama, stoga je važno da ih poznajete i razumijete što one znače.

Pored opisivanja svake skraćenice, u ovom članku ćemo vam dati i neke primjere kako se one koriste u svakodnevnom radu. Nadamo se da će vam ovaj vodič pomoći da se lakše snađete u svijetu web developmenta i SEO-a te da ćete ga koristiti kao referencu kad god se susretnete s nekom skraćenicom koja vam nije poznata.

Najčešće korištene skraćenice u web developmentu i SEO-u

A

 1. A/B Testing – Testing two versions of a web page to see which performs better je tehnika koja se koristi za usporedbu dvije verzije web stranice s ciljem da se utvrdi koja od njih funkcionira bolje.
 2. AJAX – Asynchronous JavaScript and XML je tehnika koja se koristi da bi se web stranice učinile interaktivnijima, omogućujući im da zahtijevaju i primaju podatke s poslužitelja asinkrono, bez potrebe za osvježavanjem cijele stranice.
 3. API – Application Programming Interface je skup pravila i protokola koji omogućuju različitim softverskim sustavima da međusobno komuniciraju.
 4. ASP – Active Server Pages je tehnologija koja se koristi za izradu dinamičkih web stranica na poslužitelju.

C

 1. CDN – Content Delivery Network je mreža koja se koristi za distribuciju sadržaja web stranice širom svijeta, s ciljem da se poboljša brzina učitavanja stranice i smanji opterećenje poslužitelja.
 2. CLI – Command Line Interface je vrsta korisničkog sučelja koja koristi tekstualne naredbe za interakciju s računalom.
 3. CMSContent Management System je sustav za upravljanje sadržajem koji omogućuje lako dodavanje, uređivanje i brisanje sadržaja s web stranice.
 4. CRO – Conversion Rate Optimization je proces poboljšavanja stope konverzije web stranice tako da se što više posjetitelja pretvori u kupce.
 5. CRUD – Create, Read, Update, Delete je skup funkcija koje se koriste za rad s bazama podataka, odnosno za stvaranje, čitanje, ažuriranje i brisanje podataka.
 6. CSS – Cascading Style Sheets je jezik za opisivanje izgleda i oblikovanja dokumenta napisanog u HTML-u.
 7. CSS3 – Treća verzija CSS standarda je najnovija verzija jezika za stiliziranje web stranica, koja uključuje nove mogućnosti za oblikovanje i animacije.
 8. CSV – Comma Separated Values je jednostavan format datoteke koji se koristi za pohranjivanje tabličnih podataka, poput proračunske tablica ili baze podataka.
 9. CT – Conversion Tracking je tehnika koja se koristi za praćenje koliko korisnika koji su došli na web stranicu preko oglasa završi s nekom akcijom, poput kupovine proizvoda ili popunjavanja obrasca.
 10. CTA – Call-To-Action je element web stranice ili oglasa koji potiče korisnike da poduzmu neku akciju, poput klika na gumb ili popunjavanja obrasca.
 11. CTR – Click-Through Rate je omjer broja klikova na oglas i broja prikaza oglasa.

D

 1. DNSDomain Name System je sustav koji mapira nazive domena na IP adrese.
 2. DOM – Document Object Model je programski sučelje koje predstavlja strukturu dokumenta kao objekt sličan stablu, omogućujući programerima da manipuliraju sadržajem i strukturom web stranice.
 3. DTD – Document Type Definition je opis jezika za označavanje koji se koristi za definiranje strukture i sadržaja nekog dokumenta.

E

 1. ERD – Entity Relationship Diagram je dijagram koji prikazuje veze između različitih entiteta u bazi podataka.

G

 1. GUI – Grafičko korisničko sučelje je vrsta korisničkog sučelja koja koristi grafičke element

H

 1. HTML – Hipertekst Markup Language je standardni jezik za strukturiranje sadržaja na webu.
 2. HTML5 – Peta verzija HTML standarda je najnovija verzija HTML jezika za označavanje, koja uključuje nove značajke i mogućnosti za izradu suvremenih web stranica.
 3. HTTP – HyperText Transfer Protocol je protokol koji se koristi za prijenos podataka na World Wide Webu.
 4. HTTP sigurnosna zaglavlja – HTTP sigurnosna zaglavlja (HTTP security Headers) sigurnosna su mjera koja omogućuje poslužitelju web stranice sprečavanje uobičajenih sigurnosnih prijetnji
 5. HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure je sigurna verzija HTTP-a koja se koristi za prijenos osjetljivih informacija preko interneta.

I

 1. IaaS – Infrastructure as a Service je oblik računalne infrastrukture koji se nudi kao usluga preko mreže.
 2. IP – Internet Protocol je mrežni protokol koji omogućuje komunikaciju između računala na internetu.

J

 1. JS – JavaScript je programski jezik koji se često koristi za dodavanje interaktivnosti web stranicama.
 2. JSON – JavaScript Object Notation je lagani format za razmjenu podataka koji se koristi za prijenos podataka između poslužitelja i web aplikacije.
 3. JSP – Java Server Pages je tehnologija koja se koristi za izradu dinamičkih web stranica s pomoću Jave.

K

 1. KPI – Key Performance Indicator je pokazatelj koji se koristi za mjerenje i praćenje uspješnosti nekog procesa ili cilja.

L

 1. LP – Landing Page je web stranica na kojoj korisnici dolaze nakon što kliknu na oglas ili rezultat pretraživanja. Cilj landing stranice je da konvertira posjetitelje u kupce tako što će ih motivirati da poduzmu neku akciju, poput popunjavanja obrasca ili klika na gumb.

M

 1. MVC – Model-View-Controller je arhitektura koja se koristi za razvoj web aplikacija, dijeleći aplikaciju na tri sloja: model, pogled i kontroler.

O

 1. ORM – Object-Relational Mapping je tehnologija koja omogućuje rad s bazama podataka putem objekata u programskom jeziku.

P

 1. PaaS – Platform as a Service je oblik platforme za razvoj aplikacija koji se nudi kao usluga preko mreže.
 2. PHP – Hypertext Preprocessor je skriptni jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica.
 3. PPC – Pay-Per-Click je model oglašavanja u kojem oglašivač plaća za svaki klik na oglas.

R

 1. REST – Representational State Transfer je arhitekturalni stil za izgradnju web API-ja koji se temelji na principu resursa i HTTP protokola.

S

 1. SaaS – Software as a Service je oblik softvera koji se koristi preko mreže, a ne preuzima se na računalo.
 2. SEMSearch Engine Marketing je marketing na pretraživačima koji se odnosi na promociju web stranica putem plaćenih oglasa i organskog pretraživanja.
 3. SEOSearch Engine Optimization je praksa optimizacije web stranice kako bi se povećala vidljivost i rangiranje u rezultatima pretraživanja.
 4. SERP – Search Engine Results Page je stranica s rezultatima pretraživanja koja se prikazuje nakon što korisnik unese neku ključnu riječ ili pojam u pretraživač.
 5. SOAP – Simple Object Access Protocol je XML-bazirani protokol za razmjenu poruka između računala.
 6. SQL – Structured Query Language je programski jezik koji se koristi za rad s bazama podataka.

U

 1. UI – Korisničko sučelje je dio računalnog sustava s kojim korisnik interaktira, poput gumba, ikona i izbornika aplikacije ili web stranice.
 2. URL – Uniform Resource Locator je adresa određene web stranice na internetu.
 3. UX – Korisničko iskustvo je kako se korisnik osjeća dok koristi neki proizvod ili uslugu.

W

 1. W3C – World Wide Web Consortium je neprofitna organizacija koja se bavi razvojem standarda za World Wide Web.
 2. WCAG – Web Content Accessibility Guidelines su smjernice za dostupnost web sadržaja koje pomažu da se web sadržaj učini dostupnim širokom spektru korisnika, uključujući one s ograničenjima učenja ili fizičkim ograničenjima.

X

 1. XHTML – Extensible HyperText Markup Language je verzija HTML-a koja je prilagođena XML-u i koja se koristi za strukturiranje sadržaja na webu.
 2. XML – Extensible Markup Language je jezik za označavanje koji se koristi za definiranje i strukturiranje podataka.

Zaključak

Skraćenice su važan dio jezika web developmenta i SEO-a i važno je da ih poznajemo i razumijemo. Ovaj vodič s 50 najčešće korištenih skraćenica u ovom poslu je samo mali uvod u širok spektar pojmova i termina koji se koriste u ovim područjima. Iako je teško savladati sve pojmove, važno je da stalno radimo na širenju svojih znanja i da se trudimo razumjeti nove tehnologije i pristupe.

Nadamo se da vam je ovaj vodič bio od pomoći i da ćete ga koristiti kao referencu u budućnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestija, slobodno nam se obratite u komentarima.

Opcije za dijeljenje: